Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 2023-11-09.

Właścicielem tej witryny jest:

Olszewsky sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
Polska
Email: dany@olszewsky.pl
Numer telefonu: 790824000
VAT ID: 5252533098

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Olszewsky sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Daniel Olszewski

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w KRS na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000415820

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.