Najważniejsze wydarzenia z przebiegu projektu

Poniżej staraliśmy się przedstawić drogę, jaką musiał przebyć projekt od fazy pomysłu do realizacji. Otrzymane dofinansowanie to dopiero początek długiej podróży, na końcu której jest dobro zwierząt, środowiska naturalnego, lokalnych społeczności i hodowcy.

Daniel Olszewski przedstawia Romanowi Wiśniewskiemu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (Zrzeszenie) swój pomysł na prosty system jakości, który poprawi sytuację ekonomiczną hodowców drobiu.

Na spotkaniu w Mierzynku Daniel Olszewski przedstawia członkom Zrzeszenia założenia projektu. Pomysł spotyka się z zainteresowaniem.

Pierwsze spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Broker Inwestycji Aleksander Bomberski przedstawia Danielowi Olszewskiemu założenia działania Współpraca i proponuje spotkanie z partnerem naukowym.

Ustalono, że zostanie powołana grupa operacyjna składająca się z czterech filarów: (1) rolników reprezentowanych przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, (2) naukowców z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP, sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw reprezentowanych przez Zeolitex/Olszewsky Sp. z o.o. oraz doradcę rolniczego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o przystąpieniu do programu Bezpieczna Ferma.

Przedstawienie systemu Bezpieczna Ferma dr inż Mirosławowi Banaszakowi, reprezentującemu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Propozycja przeprowadzenia badań pilotażowych.

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie Grupy Operacyjnej (konsorcjum), której celem będzie realizacja programu Bezpieczna Ferma w ramach unijnego działania “Współpraca”.

Zrzeszenie zleca Wydziałowi Hodowli i Biologii Zwierząt przeprowadzenie badań pilotażowych w terminie sierpień-październik na terenie fermy drobiu Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku

Pierwsza wzmianka o programie Bezpieczna Ferma i powstaniu Grupy Operacyjnej w ramach działania Współpraca.

W miesiącach sierpień-październik trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt zakończył doświadczenie na terenie fermy drobiu w Mierzynku.

Na spotkaniu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy ustalono kształt przyszłego budżetu projektu.

Dr inż Mirosław Banaszak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przedstawia raport z badań pilotażowych. Pozytywne wyniki dają podstawy do przeprowadzenia większych doświadczeń.

Podczas spotkania z członkami Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj dr inż Mirosław Banaszak oraz Daniel Olszewski przedstawili dotychczasowe wnioski z przebiegu projektu.

W skład konsorcjum weszły podmioty reprezentujące różne środowiska. Kujawsko Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj reprezentowali Prezes Roman Wiśniewski, Robert Wiśniewski, Anna, Henryk i Przemysław Rybka, Marek Figas, Andrzej Pańka. Dr inż. Mirosław Banaszak reprezentował Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. Aleksander Bomberski i Anna Mońko występowali w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, natomiast Daniel Olszewski w imieniu Zeolitex/Olszewsky Sp. z o.o. reprezentował przedsiębiorców z sektora MŚP.

W siedzibie ARiMR w Warszawie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Konsorcjum „Bezpieczna Ferma’ odpowiadali na pytania ekspertów.

W związku z ogłoszeniem wyników przez ARiMR i uzyskaniem przez projekt drugiego miejsca w rankingu ogólnopolskim, odbyło się spotkanie robocze przed podpisaniem umowy.

Po wielu miesiącach rozpatrywania wniosków Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o podpisaniu umowy z Grupą Operacyjną „Bezpieczna Ferma”. Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN.

Wraz z pierwszym wstawem drobiu na fermie Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku ruszył projekt „Bezpieczna Ferma”. Kolejne trzy doświadczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Wybuch epidemii COVID-19 zmusił Kosorcjum do przeniesienia spotkań w świat wirtualny. Ze względu na przepisy bioasekuracyjne doświadczenia na fermach przebiegają bez zakłóceń.

Pierwsze doświadczenie odbywa się na fermie Roberta Wiśniewskiego w Mierzynku.

Kolejne doświadczenia i pierwsze wyniki badań.

Przed Konsorcjum ostatnie cztery miesiące IV etapu, po którym zostaną przeprowadzone cztery duże doświadczenia na całych powierzchniach kurników.

Rozpoczynają się doświadczenia na całych powierzchniach kurników